Zasmolenie kotłów można pokonać. Poznaj przyczyny i rozwiązanie.

Opisywałem w artykule „Czysta szyba w kominku, czyli AnLen® w działaniu” problem zabrudzenia kominka przy spalaniu drewna kominkowego.  Podobny do właścicieli kominków problem z zabrudzeniem urządzeń produktami spalania mają posiadacze wszelkiego typu kotłów i pieców opalanych węglem.

Producenci kotłów i pieców prześcigają się w różnych konstrukcjach urządzeń, głównie dla podniesienia sprawności poprzez próbę ograniczenia zabrudzenia sadzą, smołą komór spalania i wymienników ciepła. Jednak mimo najnowocześniejszych rozwiązań problem zawsze wraca.

Jeden z producentów kotłów - firma Defreo - oferuje wiele konstrukcji. źródło: google.com
Różne konstrukcje oferowane przez producentów.
źródło: google.com

Problem zabrudzeń jest niemożliwy do całkowitego rozwiązania na bazie zagadnień konstrukcyjnych. Po części wynika to z samych właściwości fizykochemicznych węgla. Bardzo często można zauważyć, że w dwóch sezonach grzewczych węgiel kupiony u tego samego dostawcy, wg dokumentów z tej samej kopalni i o tej samej kaloryczności potrafi spalać się zupełnie inaczej np. pierwszy raz dobrze, a drugim razem opornie. Biorąc pod uwagę wietrzenie węgla na hałdzie mamy również do czynienie z dwoma różnymi paliwami. Węgiel zaraz po wydobyciu ma inne parametry niż węgiel np. 3 miesiące leżakowany na hałdzie pod gołym niebem. Zmiany konstrukcyjne w kotłach nie są w stanie uwzględnić tych wszystkich subtelności.

Skład Opału w Lęborku – 1 września 2014
Skład Opału w Lęborku – 1 września 2014
Skład Opału w Pszczynie – 11 września 2014
Skład Opału w Pszczynie – 11 września 2014

Jak widać na załączonych zdjęciach węgiel składowany w różnych stronach naszego kraju ( Lębork – północ, Pszczyna – południe ) podlega wpływom atmosferycznych co w miesiącach jesiennych jest bardzo intensywne.

Co powoduje zabrudzenie?

Komplikacje jakie powodują zabrudzenia są poważne, ponieważ zanieczyszczenia generują trudności i zagrożenia. Oblepiając wnętrze kotłów i kominów ograniczają sprawność tych pierwszych, co przekłada się min. na wzrost zużycia paliwa, a redukując odprowadzanie spalin (zmniejszając ciąg) stwarzają niebezpieczeństwo zaczadzenia mieszkańców lub pożaru w tych drugich. W okresie grzewczym często słyszymy o zaczadzeniu całych rodzin lub pożarach kominów. Przyczyna jest zawsze jedna. Niesprawna, zabrudzona produktami spalania instalacja odprowadzająca spaliny ze źródeł ciepła.

Powodem wytwarzania przez kotły sadzy, smoły i dymu jest tzw. spalanie niezupełne, dla którego masa spalanej substancji faktycznie ulegnie utlenieniu jednak na trzy sposoby.

W stosie palącego się paliwa zachodzi utlenianie węgla przez tlen zgodnie ze znaną wszystkim reakcją:

C + O2 → CO2 + Q,

(1)

oraz równoczesne utlenianie węgla przez dwutlenek węgla zgodnie z reakcją:

CO2 + C +q1 → 2CO,

(2)

a także utlenianie tlenku węgla przez tlen do dwutlenku węgla:

2CO + O2 → 2CO2 + q2

(3)

Jak widać produktami reakcji (1) jest dwutlenek węgla i ciepło (Q), które chcemy otrzymać i właśnie dla jego wytwarzania spalamy węgiel. Tymczasem w reakcji (2) ciepło (q1) jest substratem. Jest czynnikiem koniecznym dla utleniania węgla przez dwutlenek węgla i dlatego reakcja ta zachodzi tylko w stosie spalającego się opału. Przebieganie reakcji (2) jest brzemienne w skutkach ze względu na usuwanie ze stosu spalającego się paliwa węgla, który powinien zostać spalony zgodnie z (1) oraz pobieranie z rozgrzanego opału ciepła, przez co stos jest mniej wydajny energetycznie. Mówiąc inaczej węgiel, który chcemy skutecznie utlenić wg (1) staje się gazem, który wylatuje kominem, a oprócz tego stos paliwa pozbawiany jest ciepła „wysysanego” przez reakcję (2). Reakcja (3) z punktu widzenia energetycznego jest nieznacząca ponieważ dostarczane przez nią ciepło (q2) jest kilkukrotnie mniejsze niż pobrane z układu ciepło (q1).

To właśnie z powodu ochłodzenia stosu spalającego się opału pojawiają się problemy z niedopalonymi resztkami i niechcianymi produktami spalania jakim są sadza, smoła i dym.  Aktywator spalania paliw stałych AnLen® doskonale ogranicza wytwarzanie niepożądanych produktów spalania niezupełnego jak również efektu braku spalania całkowitego czym są niedopalone resztki paliwa. Dzięki AnLen® warunki spalania ulegają drastycznej zmianie, a opisana wyżej niepożądana reakcja (2) praktycznie nie zachodzi. AnLen® jest niezwykle skuteczny dzięki swojej ingerencji w sam proces spalania. AnLen® działa u źródła. AnLen® to nowa historia i przełom w spalaniu wszystkich paliw stałych.

Od teorii po praktykę

Wiele na stronie www.anlen.pl opisywaliśmy przykładów ludzi, którym w problemach z zabrudzeniem i zwietrzałym paliwem pomógł AnLen®. Zobaczcie Państwo np. opinię „Zbyszek – Zakład Kamieniarski w Kubicach, kocioł Viadrus Hercules U22” czy Norberta z Jemielnicy.

Komentarz

  1. A jak sobie radzić z tymi zabrudzeniami. Mam na myśli zabrudzenia szyby w kominku. Są na to jakieś domowe sposoby lub środki czystości ? I czy do czyszczenia wnętrza kominka można używać katalizatorów typu spalsadz, czy też glatalit ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *