Wolę kupić więcej opału niż płacić za AnLen®!!!

Rozmawiając z klientami słyszymy opinię, że AnLen® jest środkiem drogim. Nie kupują go, ponieważ twierdzą, że za te same pieniądze mogą kupić więcej opału, spalić go i mieć ten sam efekt energetyczny. Nie zastanawiają się nad tym, że efekt energetyczny osiągną, ale problemy pozostaną…

Albert Einstein powiedział:

„Definicją szaleństwa jest robienie cały czas tego samego i oczekiwanie za każdym razem innych rezultatów”

.

Kupowanie większej ilości paliwa i spalenie go rozwiąże kwestię zapotrzebowania na energię. Jednak wszystkie problemy z jakimi mamy do czynienia w czasie spalania opału nadal pozostaną naszymi problemami. Ciągle będziemy walczyć ze smołą, sadzą, pyłami, brakiem ciągu w kominie i w urządzeniu grzewczym, dymem, czadem i innymi pochodnymi braku optymalnego spalania. Ba, będzie ich nawet więcej bo spalimy przecież więcej paliwa. Zanieczyścimy jeszcze bardziej najbliższą okolicę, a przy okazji nawdychamy się śmiercionośnego smogu.

Parafrazując słowa Alberta Einsteina warto zrobić coś niekonwencjonalnego, coś czego do tej pory nigdy nie próbowaliśmy i wtedy jest szansa, że doczekamy się zaskakujących rezultatów. Zakupując AnLen® nie wiemy co się stanie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że rezultat może być zupełnie inny od tego z czym spotykaliśmy się zazwyczaj.

Efekt finansowy naszych działań w obu sytuacjach, przy zakupie większej ilości paliwa lub zakupie AnLen® jest dokładnie taki sam – budżet domowy został okrojony o pewną kwotę. Wydajemy pieniądze w jednym i drugim przypadku, ale przeznaczamy je na różne cele. Różnica jednak jest zasadnicza, zakupując więcej paliwa robimy cały czas to samo, zakupując AnLen® zaspokajamy ciekawość i uzyskujemy inny, zaskakujący rezultat.

 

Wydając pieniądze na AnLen® otrzymamy pakiet nowych pozytywnych rezultatów:

 

  1. więcej wysokiej jakości ciepła;
  2. czyste, zupełne i całkowite spalanie opału przez co ograniczymy dymienie;
  3. usuniemy z pieca lub kominka smołę i sadzę co poprawi sprawność naszego urządzenia;
  4. w kominkach doczyścimy szybę;
  5. osuszymy smoliste naloty w kominie co pozwoli usunąć je kominiarską szczotką czyli nieinwazyjnie przywrócimy prawidłowy ciąg komina i urządzenia grzewczego;
  6. ochronimy się przed smogiem;
  7. maksymalnie ograniczymy zanieczyszczenie najbliższej okolicy;
  8. poprawimy komfort obsługi pieca, kotła, kominka poprzez stabilne, optymalne i powtarzalne procesy podczas spalania węgla i drewna.

Dzięki tym efektom, możliwym do uzyskania przy spalaniu opału z AnLen®, pomimo obostrzeń prawnych (dyrektywa CAFE) będziemy mogli ogrzewać się naszym polskim węglem, a nie uzależniać się od rosyjskiego gazu czy zachodnich „zielonych” technologii.

Jak dotąd nie było alternatywy. Jednak od kiedy AnLen® jest obecny na rynku sytuacja zmieniła się diametralnie. Oto jest dostępny produkt, który jest prawdziwym panaceum na problemy dotyczące palenia. Żaden ze znanych środków nie działa tak jak AnLen®, nie zmienia chemii spalania, nie ingeruje w źródło zanieczyszczeń. Wszystkie w mniejszym lub większym stopniu leczą objawy, żaden nie dotyka przyczyny. AnLen® zmienia proces spalania diametralnie. Należy tylko przestać być szalonym – patrz definicja powyżej – i zrobić coś co wydaje się być szaleństwem, a faktycznie jest innowacyjnym zachowaniem prowadzącym do rozwiązania problemów. Kupić AnLen® i stosować go w swoim piecu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *