Teoretyczne rozważania znalazły swoje potwierdzenie w praktyce

Dzięki AnLen® teoretyczne rozważania opisane w książce „Spalanie” prof. dr inż. Stanisława Wójcickiego wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowo-Technicznego w 1969 znalazły swoje praktyczne potwierdzenie.

Prof. dr inż. Stanisław Wójcicki (ur. 1922- zm. 2009) był specjalistą zajmującym się zagadnieniami szeroko rozumianego spalania. W 1946 roku ukończył Politechnikę Łódzką uzyskując tytuł inżyniera mechanika. Następnie pracował w Instytucie Lotnictwa gdzie piastował stanowisko kierownika Zakładu Silników Bezsprężarkowych. Zajmował się zagadnieniami spalania w silnikach pulsacyjnych, strumieniowych i rakietowych. Pracując w Instytucie, obronił pracę doktorską i został zatrudniony jako asystent na Politechnice Warszawskiej w Katedrze Termodynamiki. W 1964 został profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej. Opublikował kilka artykułów i kilka książek m.in. „Zasady eksperymentu”, „Spalanie”. Przez kilka kadencji był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. Na początku lat osiemdziesiątych wyjechał do USA, gdzie do przejścia na emeryturę wykładał na Washington State University, Pullman, WA.

Na 394 stronie książki „Spalanie” znajdują się teoretyczne rozważania pokazujące w jaki sposób w stosie spalającego się paliwa stałego można uzyskać 35% więcej energii cieplnej. Poniżej cytat:

„Określonemu więc udziałowi ciepła, które wywiązuje się w palenisku odpowiada mniejszy udział powietrza. Gdy na przykład udział dwutlenku węgla w gazach opuszczających warstwę paliwa równa się udziałowi tlenku węgla

CO=CO2=13%

wtedy pozostaje do wywiązania w palenisku 35% ciepła, ale będzie to wymagało tylko niecałe 25% powietrza biorącego udział w spalaniu zupełnym.

W warstwie (spalającego się węgla), podczas ustalonego procesu, powstaje ustabilizowane czoło płomienia na powierzchni (miejsce przejścia między strefą spalania, a strefą przygotowania), której położenie i ukształtowanie zależy od właściwości paliwa oraz parametrów termodynamicznych przepływającego powietrza (turbulencji).

AnLen® zapewnia równowagę między CO, CO2 i C poprez co stabilizuje właściwości paliwa (zapewnia koherencję wytworzonych fal cieplnych). Tak więc dwa warunki uzyskania dodatkowych 35% ciepła mamy spełnione. Dla użytkowników pozostaje tylko dobranie jednego parametru termodynamicznego przepływającego przez stos powietrza, którym jest turbulencja.

Do tej pory nie udawało się doprowadzić do zrównoważenia ilości CO, CO2 i C oraz ustabilizować właściwości paliwa. Dobierano jeden parametr, jakim jest turbulencja, na różne sposoby pozostawiając pozostałe dwa parametry bez ingerencji jako elementy, na które nie mamy wpływu. Jak widać dla optymalnego spalania konieczne jest spełnienie trzech warunków. AnLen® dwa z nich stabilizuje, a użytkownik dobiera tylko parametr trzeci.

Stąd cały czas podkreślamy znaczenie turbulencji w procesie spalania w Technologii AnLen®. Z naszego wieloletniego doswiadczenia wiemy, że musi być najczęściej dużo niższa od dotychczas stosowanych przy spalaniu węgla bez AnLen®. Ale nie jest to regułą. Po prostu ma być właściwa. Największym problemem jest przekonanie użytkowników do stosowania minimalnych ilości powietrza penetrującego stos paliwa ponieważ ich dotychczasowe doświadczenie mówi im, że palenisko zagaśnie. Należy pamiętać, że węgiel z AnLen® to nie to samo paliwo co węgiel bez AnLen®, a minimalne dmuchy pozwalają uzyskać maksymalne efekty.

źródło informacji: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16702-spalanie-boczne-krocz%C4%85ce-w-g%C3%B3rniaku/page-3   Forumowicz: sambor, post: #59

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *