Metoda spalania od góry w zwykłych kotłach – eksperci ostrzegają.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu – jedna z trzech w Polsce jednostek akredytowanych do badań kotłów grzewczych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 303-5:2012, odniósł się do promowanej przez część środowisk metody spalania „od góry”.

Instytut zwrócił uwagę, że urządzeniami przeznaczonymi do „górnego spalania” jest jedynie grupa kotłów c.o. komorowych tzw. szybowych, które jednak są rzadko spotykane na rynku (stanowią około 5% kotłów). Natomiast najczęściej spotykane są kotły komorowe zasypowe przeznaczone do podawania paliwa na wcześniej wytworzoną warstwę żaru.

Każdy użytkownik kupując urządzenie grzewcze powinien je eksploatować w sposób zgodny z dołączoną przez producenta instrukcją obsługi, co obejmuje również typ i jakość stosowanych paliw. Inna eksploatacja może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika oraz być przyczyną awarii czy utraty gwarancji udzielonej na kocioł c.o.

Inny niż przewidziany przez producenta kotła sposób prowadzenia procesu spalania zmienia obciążenia cieplne w komorze spalania urządzenia, co może wpływać negatywnie na czas eksploatacji kotła (szybsze zużycie urządzenia). Ponadto przy stosowaniu rozpału od góry przy paliwie z biomasy (drewno), efekt ekologiczny jest odwrotny od zamierzonego.

przeczytaj całość na: http://powietrze.malopolska.pl/news/eksperci-ostrzegaja-przed-metoda-spalania-od-gory-w-zwyklych-kotlach/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *