Koszty technicznego utrzymana i obsługi instalacji grzewczej, a AnLen®

Spalanie paliw stałych w realnych warunkach powoduje wydzielanie przez płonący stos opału dużej ilości niedopalonych resztek, które w postaci pyłów, sadzy i smoły osadzane są we wnętrzu instalacji grzewczej oblepiając komorę spalania, płyty wymiennika ciepła i komin.

Lżejsze pozostałości wraz z gazami spalinowymi w formie dymu opuszczają palenisko i ulatują do atmosfery.

Narosty pyłowo-smołowe powstające w trakcie eksploatacji kotłów mają współczynnik przewodzenia ciepła kilkadziesiąt razy mniejszy od stali, czy żeliwa, z których zbudowane są urządzenia. Warstwa pyłu i sadzy jest więc izolatorem znacznie ograniczającym sprawność wymienników ciepła. Zjawisko zarastania wymienników ciepła występuje niezależnie od woli operatora kotła, a jego przyczyną jest niepoprawne spalanie paliwa w palenisku i komorze spalania. Proces ten wymusza na osobie obsługującej kocioł regularne oczyszczanie urządzenia. Narosty pyłowe można usunąć stosunkowo łatwo jednak uprzątnięcie wykroplonych substancji smolistych to prawdziwe wyzwanie. Tymczasem opuszczanie regularnego czyszczenia kotła po przez zmniejszanie sprawności cieplnej urządzenia nieuchronnie prowadzi do niepotrzebnego zwiększenia zużycia paliwa, a w skrajnym przypadku nawet wygaszenia paleniska.

Narosty odkładające się w kominie wymagają również regularnego czyszczenia ze względu na ograniczanie ciągu kominowego. Słaby ciąg w kominie stwarza z jednej strony problemy techniczne takie jak niepełne spalania paliw, cofania się dymu i spalin, czy przerwanie pracy urządzenia grzewczego. Jednak z drugiej strony należy liczyć się z poważnym zagrożeniem jakim jest wytwarzany przez palenisko w warunkach ograniczonego przepływu powietrza tlenek węgla (czad), czy pożar sadzy w kominie (jedna z najczęstszych przyczyn pożarów w budynkach).

 

Konsekwencje brudnego komina -pożar

Nie powinno się nie doceniać oddziaływania kotłowni na jakość powietrza. Zadymienie polskich miejscowości, tak powszechne w okresie zimowym, odciska negatywny wpływ na nasze zdrowie, a nakłady poniesione na leczenie są trudne do oszacowania.

Walcząc z problemami technicznymi związanymi ze spalaniem paliw stałych jesteśmy nieustannie narażeni na ponoszenie kosztów.

Poniżej, krótkie zestawienie nakładów związanych z eksploatacją urządzeń grzewczych.

Dla potrzeb zestawienia przyjmiemy, że eksploatujemy kocioł wodny zasypowy o mocy 25kW w domku jednorodzinnym oraz posiadamy komin o wysokość 8m.

 1. Według prawa budowlanego (art. 62) właściciel lub zarządca nieruchomości powinien przeprowadzić co najmniej raz do roku kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz dbać o ich regularne czyszczenie. Rzecz jasna, żadnej z tych czynności nie wykonuje osobiście – należy powierzyć je uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu:
  1. Koszt przeglądu kominiarskiego – dla budynku jednorodzinnego ryczał roczny 100-150 zł (przyjmujemy 125 zł);
  2. Koszt czyszczenia z narostów pyłowych przewodów wentylacyjnych i dymnych – ryczałt 50-100 zł (przyjmujemy 75 zł);
  3. Koszt wypalania komina z wykroplonej smoły – 50 zł/mb (8 x 50 = 400 zł);
  4. Koszt wypalania kotła z wykroplonej smoły – 200 zł.
 1. Koszty regeneracji kominów:
  1. Koszty frezowania komina w zależności od firmy i przekroju poprzecznego komina wahają się od 180-280 zł/mb (przyjmujemy 230 zł/mb – 8 x 230 = 1.840 zł);
 2. Operacja frezowania komina jest często wstępem do jego renowacji, którą można wykonać na dwa sposoby szlamowanie albo wstawianie wkładu ze stali nierdzewnej ewentualnie wkładu ceramicznego:
  1. Koszt szlamowania – średnio 200 zł/mb (8 x 200 = 1.600 zł). Celem sprawdzenia jakości szlamowania konieczna jest inspekcja polegająca na wprowadzeniu do przewodu kominowego kamery, koszt – 100 zł/całość komina. Razem 1.700 zł;
  2. Cena 8 metrowego kompletnego komina owalnego 120x240mm z blachy żaroodpornej o grubości 0,8mm wynosi około 2.600 zł- system JAWAR;
  3. Cena 8 metrowego kompletnego komina ceramicznego średnicy Ø200 wynosi 3.196 zł- system JAWAR.
 1. Koszt montażu wkładów kominowych:
  1. montaż (robocizna) wkładów żaro i kwasoodpornych – 700 zł kpl.;
  2. montaż (robocizna) ceramicznych kominów systemowych – średnio 2.000 zł.
 1. Kotły użytkowane w polskich domostwach tylko kilkanaście dni w roku (w okresie największych spadków temperatury) pracują z mocą dla której zostały zaprojektowane. Nieomal cały okres swojego funkcjonowania działają na zaniżonych parametrach. Efektem tego typu pracy jest szybka korozja kotłów na skutek pracy w temperaturze poniżej tzw. punktu rosy. Przyjmuje się, że średnia żywotność kotłów stalowych to 10 lat. Dla mocy 25kW średnia cena kotłów zasypowych wynosi około 3300 złotych.
 1. W obliczeniach przyjmujemy, że żywotność komina jest równa średniej trwałości dachu wynosi więc około 30 lat.
 1. Roczne technicznego koszty utrzymania instalacji grzewczej dla poszczególnych usług:
  1. 200 złotych, ryczałtowej opłaty za usługi kominiarskie;
  2. 330 złotych (1/10 ceny kotła, który będziemy musieli wymienić co 10 lat).
 2. Różne warianty naprawy komina:
  1. Wypalanie smoły – 50 złotych (1/10 ceny wypalania, usługa co 10 lat);
  2. Frezowanie i szlamowanie (118 złotych):
   1. 61 złote (1/30 ceny frezowania komina, naprawa co 30 lat);
   2. 57 złotych (1/30 ceny szlamowania komina, naprawa co 30 lat);
  3. Frezowanie i wstawienie wkładu z żaroodpornej blachy (191 złotych):
   1. 61 złote (1/30 ceny frezowania komina, naprawa co 30 lat);
   2. 130 złotych (1/30 całkowitej ceny (materiał i montaż) komina żaroodpornego;
  4. Frezowanie i wstawianie wkładek ceramicznych (234 złote):
   1. 61 złote (1/30 ceny frezowania komina, naprawa co 30 lat);
   2. 173 złote (1/30 całkowitej ceny (materiał i montaż) komina ceramicznego.
  5. 40 złotych (1/5 ceny wypalania smoły w kotle, usługa co 5 lat).
 1. Roczne koszty technicznego utrzymania instalacji grzewczej wahają się w zależności od rodzaju usług, z których chcemy skorzystać.
  1. Usługi kominiarskie, wymiana kotła, wypalanie smoły w kominie i kotle, naprawa komina przez frezowanie i szlamowanie – 738 złotych/rok.
  2. Usługi kominiarskie, wymiana kotła, wypalanie smoły w kominie i kotle, naprawa komina przez frezowanie i wstawienie wkładu żaroodpornego – 761 złotych/rok
  3. Usługi kominiarskie, wymiana kotła, wypalanie smoły w kominie i kotle, naprawa komina przez frezowanie i wstawienie wkładu żaroodpornego – 854 złote/rok
 1. Średni roczny koszt technicznego utrzymania instalacji grzewczej to nieco ponad 784 złote/rok.
 1. Dla kotłów zasypowych średni czas codziennej obsługi wynosi około 2 godzin. Sezon grzewczy średnio trwa od listopada do kwietnia – 181 dni. Operator urządzenia grzewczego spędza w tym okresie 362 godziny w kotłowni. Najniższa płaca brutto palacza to 30zł/h. Koszt tej pracy to 362 x 30 = 10.860 złotych.

Podsumowując koszty całościowo. W okresie grzewczym roczny nakład poniesiony z tytułu ogrzania domu jednorodzinnego wyposażonego w kocioł zasypowy o mocy 25kW, z związany tylko z zachowaniem stanu technicznego urządzeń i ich obsługi wynosi – 11.644 złote.

W kalkulacji nie uwzględniono kosztów chemicznego usuwania kamienia kotłowego w instalacji grzewczej lub wymiany grzejników na skutek zakamienienia oraz należności z tytułu zakupu paliwa. Każde ograniczenie opisanych nakładów, a szczególnie obniżenie czasu obsługi choćby tylko o 15 minut przekłada się bezpośrednio na poważne obniżenie całościowych wydatków.

Sprawdźmy: 181 x 1,75 x 30 = 9.502 zł.

Użycie AnLen® bezpośrednio przekłada się na ograniczenie zabrudzenia urządzeń grzewczych. Wyklucza potrzebę usuwania smoły z kotła i komina, wykroplona smoła zostanie wypalona w czasie stosowania środka, a co najważniejsze poprawia komfort obsługi urządzeń grzewczych ograniczając jej czasochłonność. Dzięki czemu oddziałuje bezpośrednio na najważniejsze miejsce powstawania kosztów użytkowania. AnLen® dzięki neutralnemu Ph nie wchodzi w reakcję z zaprawą i cegłami, nie oddziałuje z metalami wydłużając żywotność kominów wszystkich typów. AnLen® doprowadzając do pełnego nasycenia ciepłem czynnika grzewczego zmniejsza różnicę temperatur pomiędzy wodą wychodzącą z kotła i powracającą z instalacji grzewczej co umożliwia pracę przy niższych mocach bez obawy przekroczenia punktu rosy. Ta właściwość preparatu wydłuża żywotność kotłów.

AnLen® jest kompleksowym rozwiązaniem działającym na wszystkie miejsca, w których powstają koszty dotyczące technicznego utrzymania sprawności instalacji grzewczej oraz jej obsługi.

AnLen® to pozytywny punkt zwrotny w produkcji ciepła!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *