Instrukcja obsługi dla AnLen® w kominkach

Spalanie drewna z aktywatorem spalania AnLen® w kominkach

 Startujemy z AnLen® – instrukcja obsługi

 

 1. Określ wagę drewna przeznaczoną do włożenia do kominka (w tym celu można wykorzystać wagę łazienkową).
 2. Odmierz/odważ właściwą ilość aktywatora AnLen® (na 1kg masy drewna należy przygotować 1,5g AnLen®).

Przykład:

masa drewna = 10kg; ilość AnLen® = 15g

1 łyżeczka do herbaty = 5 gram AnLen®, czyli na 10kg potrzeba 3 łyżeczki AnLen®

Metoda postępowania:

Rozłóż gazetę lub karton. Ułóż szczapy drewna na przygotowanym papierze. Posyp równomiernie każdą szczapę aktywatorem AnLen® od strony miazgi. Paliwo jest gotowe do użycia.

 1. Ułóż szczapy w kominku.
 2. Przygotuj kominek do pracy. Wyczyść palenisko, usuń popiół z popielnika jeżeli jest go zbyt dużo.
 3. Przygotuj podpałkę, ułóż szczapy w stos.
 4. Otwórz lufcik pod paleniskiem.
 1. Ustaw szyber na czopuchu w taki sposób aby umożliwić maksymalny przepływ spalin przy założeniu, że komin jest prawidłowo dobrany – właściwe podciśnienie wymagane przez producenta wkładu kominkowego.
 2. Rozpal.

Kolejne porcje paliwa przygotować zgodnie z opisem pkt. 1, 2.

Regulacja pracy kominka:

W ciągu 15 minut palenia dochodzi do aktywacji AnLen®. Po 15 minutach przymknij lufcik pod paleniskiem pozostawiając szparę wielkości 1÷2cm. Po kolejnych 15 minutach palący się stos zacznie wydzielać duże ilości ciepła. Ilość ciepła bezpośrednio zależy od ciśnienia powietrza przepływającego przez stos paliwa (turbulencja) oraz koncentracji aktywatora AnLen® (koncentracja – odpowiednia ilość aktywatora do masy paliwa, min. 1,5g/1kg masy paliwa). W celu ustabilizowania pracy kominka i utrzymania stałej temperatury w komorze spalania należy przymknąć lufcik.

Rozbieganie kominka, wzrost temperatury pracy

W skrajnym przypadku jeżeli kominek będzie się rozbiegał, będzie wzrastała temperatura jego pracy, zamknij całkowicie lufcik. Ilość powietrza jaka będzie przenikała przez nieszczelności
w drzwiczkach wystarczy do podtrzymania spalania. Jeżeli kominek będzie nadal zwiększał temperaturę pracy przymknij szyber na czopuchu.

Obniżenie temperatury pracy

Jeżeli po przymknięciu lufcika temperatura zacznie powoli spadać lekko uchyl lufcik. Po ustabilizowaniu temperatury pracy kominka pozwól urządzeniu pracować.

Uzupełnianie paliwa

Zadając kolejną porcję szczap należy otworzyć lufcik pod paleniskiem na 10÷15 minut, a potem wyregulować temperaturę pracy kominka zgodnie z powyższym opisem. Otwarcie lufcika ma zapewnić zagrzanie paliwa i aktywację AnLen®.

 

Wykorzystując AnLen® zaobserwujesz kilka zjawisk, z którymi do tej pory nie miałeś do czynienia:

 1. Kominek jest w stanie stabilnie pracować przy minimalnym przepływie powietrza, w skrajnym przypadku nawet przy całkowicie ZAMKNIĘTYM lufciku pod paleniskiem.
 2. Kominek utrzymuje ustawioną (patrz: regulacja pracy kominka) temperaturę przez bardzo długi czas. Czas zależy od ilości paliwa w kominku i ciśnienia ( ilości ) przepływającego przez stos powietrza.
 3. W kominku nawet przy całkowicie zamkniętym lufciku można zaobserwować delikatny płomień na szczapach drewna.
 4. Szczapy wypalają się wolniej.

Prawdopodobnie zauważysz, że spalanie drewna z AnLen® daje zupełnie nowe możliwości,
a praca kominka staje się stabilna, wydajna i OSZCZĘDNA. Spalasz mniej paliwa, w najgorszym przypadku ilość porównywalną ze spalaną dotychczas ilością, a uzyskujesz dużo więcej ciepła
(około 35 %). Pozyskujesz ciepło o nieporównywanej z niczym jakości. Niektórzy mówią, że ciepło jest jakby głębsze. Żeby zobrazować o co chodzi z jakością ciepła należy posłużyć się porównaniem. Potrawa zagrzana w kuchence mikrofalowej jest ciepła ale tylko bezpośrednio po wyjęciu z kuchenki potem gwałtownie traci temperaturę. Ta sama potrawa przygotowana na kuchni węglowej lub gazie długo utrzymuje przyjemną temperaturę, jest niejako „nasycona” ciepłem, jest przegrzana. „Nasycenie” ciepłem zapewnia pewna szczególna własność AnLen®, w czasie spalania porządkuje on fale cieplne. Jeżeli kominek jest wyposażony w płaszcz wodny zauważysz, że woda jest dogłębnie przegrzana i niesie wysoki ładunek energetyczny.

Zalety spalania drewna z wykorzystaniem AnLen®

 1. Większa niż 20% wilgotność drewna nie powoduje już niskotemperaturowego spalania
  z wydzielaniem sadzy i smoły.
 2. Przepalanie kominka z naniesionych wcześniej osadów sadzy i smoły dzięki wyższej
  i równomiernej temperaturze wkładu kominkowego.
 3. Samooczyszczenie szyby kominka.
 4. Sadza wydziela się w minimalnych ilościach, głównie w czasie rozruchu i uzupełniania paliwa. Przy ustabilizowaniu pracy kominka nad kominem widać drobne obłoczki białego dymu lub tylko falujące ciepłe powietrze.
 5. Nie występuje niskotemperaturowa korozja kominka przez co wydłuża się czas eksploatacji wkładu kominkowego.
 6. Powstałe ze spalania drewna spaliny nagrzewają jednorodnie wkład kominkowy co wydłuża jego żywotność.
 7. Lepiej wykorzystane paliwo. Kominek produkuje głównie ciepło, a nie sadzę, smołę i dym.
 8. Obsługa kominka ograniczona jest do minimum dzięki długim czasom pracy urządzenia
  w stanie równowagi.
 9. Paliwo wypala się dokładnie i całkowicie.
 10. Żar utrzymuje się długo i w zależności od ilości zadanego drewna umożliwia w wielu przypadkach niewygaszanie kominka (dotyczy wkładów kominkowych przeznaczonych do spalania ciągłego – praca ciągła).
 11. Poprawiony jest komfort cieplny dzięki lepszemu przenoszeniu ciepła przez spaliny oraz jego lepszemu przejmowaniu przez wkład kominkowy.
 12. Możliwe jest oszczędzanie paliwa (15%÷25%) przy zachowaniu dotychczasowego komfortu cieplnego.

Instrukcja obsługi – dokument PDF