Wywiad na temat wynalazku AnLen®

Wywiad z wynalazcą P. Jerzym Sznerskim o powstaniu, działaniu, bezpieczeństwie i innych dobrodziejstw związanych z używaniem AnLen® przy spalaniu biomasy.