Instrukcje stosowania

Opis produktu

1. AnLen® jest produktem w postaci proszku o kolorze perłowym, nie ma smaku i zapachu.
2. AnLen® jest produktem wytworzonym z naturalnych minerałów, nie zawiera substancji szkodliwych, jest produktem stabilnym chemicznie.
3. AnLen® jest produktem całkowicie bezpiecznym dla ludzi i zwierząt (nie podlega przepisom ADR, nie wymaga specjalnego oznakowania).
4. AnLen® nie wywołuje żadnych skutków ubocznych, nie powoduje poparzeń, zatruć, alergii.
5. AnLen® nie jest aktywny w stosunku do metalu i farb, z których wykonane są/którymi pokryte są urządzenia grzewcze.
6. AnLen® jest niepalny.
7. AnLen® należy chronić przed wpływem wilgoci i wody.

Środki bezpieczeństwa

Chronić przed dziećmi.
Pierwsza pomoc
1. W przypadku zaprószenia środka do oczu należy przepłukać oczy dużą ilością wody.
2. W przypadku nawdychania produktu zadbać o dopływ świeżego powietrza.
3. W przypadku spożycia nie ma potrzeby stosowania specjalnych zabiegów.

Zastosowanie

Aktywator spalania AnLen® przeznaczony jest do poprawienia jakości spalania paliw stałych tj. węgla kamiennego i brunatnego w każdym sortymencie, koksu, drewna opałowego i biomasy. Stosowanie AnLen® umożliwia wyprodukowania z jednostki masy (1kg) paliwa 35% ciepła, oczyszczenie urządzeń grzewczych oraz ograniczenie emisji produktów spalania do środowiska.

Ogólne zasady stosowania

Skuteczność działania AnLen® w głównej mierze zależy do dwóch czynników: koncentracji środka i turbulencji penetrującego stos paliwa powietrza.

Koncentracja środka:

W pierwszym okresie użytkowania (3÷4 dni) warto wykorzystać AnLen® w celu oczyszczenia urządzenia grzewczego z nagromadzonych produktów spalania. W celu oczyszczenia sprzętu koncentracja środka powinna wynosić 1,5g/1kg÷2,5g/1kg paliwa.

Minimalna koncentracja niezbędna dla uzyskania stabilnego spalania węgli, drewna opałowego i biomasy oraz dodatkowego efektu cieplnego (+35% więcej ciepła) wynosi 1g/1kg. Dla koksu minimalna koncentracja to 1,5g/1kg.
Zasady doboru turbulencji omówione są w dalszej części instrukcji.