HuK Umweltlabor GmbH – niemieckie akredytowane laboratorium ochrony środowiska rozwiało wątpliwości oraz sceptycyzm wielu osób.

huk

HuK Umweltlabor GmbH w Wenden to niemieckie akredytowane laboratorium zajmujące się analizami i badaniami z zakresu ochrony środowiska i oddziaływania produktów na szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze (całokształt ściśle ze sobą powiązanych ożywionych i nieożywionych składników przyrody). HuK Laboratorium Środowiska zostało założone w 1994 roku jako neutralne, niezależne i akredytowane laboratorium badawcze. Laboratorium cieszy się niekwestionowaną opinią najlepszej tego typu pracowni naukowej w Niemczech.

Naukowcy HuK przez ponad miesiąc badali AnLen® przeprowadzając ponad 30 różnych testów. W tym czasie rozłożyli AnLen® na czynniki pierwsze i analizowali każdy ze składników mieszaniny jaką jest AnLen®. Badania prowadzono biorąc pod lupę składniki indywidualnie oraz prowadząc analizy produktu całościowo. Testy obejmowały również oddziaływanie AnLen® na środowisko naturalne.

huk-umweltlabor-gebaeude
Budynek labolatorium HuK*

Fenomen działania AnLen® zaskoczył badaczy do tego stopnia, że podjęli samodzielną próbę wyjaśnienia działania aktywatora stąd tak duża ilość testów i różnych analiz, którym poddano aktywator. Badacze zakładali różne własne teorie wyjaśniające działania środka i szukali ich potwierdzenia w testach. Ostatecznie pogodzili się z faktem, że nie do końca są w stanie wyjaśnić zachodzenie reakcji chemicznych, które obserwowali. Specjalnie zmieniano środowiska, w których testowano AnLen®, dobierając je w taki sposób żeby wykluczyć możliwość zajścia obserwowanych reakcji. W normalnych warunkach dostrzegane reakcje w dobranych środowiskach nie zachodzą, jednak AnLen® za każdym razem potwierdzał swoją skuteczność działania i mimo zmiany środowiska reakcje zachodziły. AnLen® okazał się ciężkim orzechem do zgryzienia dla niemieckich naukowców.

Wszystkie testy zakończyły się pełnym potwierdzeniem całkowitego braku niebezpiecznego oddziaływania AnLen® na środowisko przyrodnicze, stwierdzono brak jakichkolwiek metali ciężkich i innych składników powodujących negatywne oddziaływanie na przyrodę nieożywioną i ożywioną, czyli rośliny, ludzi i zwierzęta. Testy laboratoryjne potwierdziły również pozytywne działanie AnLen® na spalające się paliwa stałe oraz możliwość uzyskania większej ilości energii cieplnej z kilograma masy paliwa.

Znamiennym jest fakt, iż naukowcy nie potrafili znaleźć wyjaśnienia fenomenu działania AnLen® czym potwierdzają jednoznacznie iż AnLen® jest produktem ponadczasowym odbiegającym znacznie od współczesnych teorii opisujących zjawiska zachodzące przy spalaniu paliw stałych.

HUK Laboratorium Środowiska wydało Certyfikat Nr B145408 stwierdzający zgodność preparatu z deklarowanymi przez wytwórcę właściwościami oraz spełnienie przez środek wymagań określonych przez europejskie normy ochrony środowiska.

akkreditierung

* źródło: http://www.horn-co.de/de/analytics/unternehmen/huk-umweltlabor-gmbh.php

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *